Molėtų TAU naujienos

  • Home
  • Molėtų TAU naujienos

Elenos Grajauskienės paskaitoje apie pavasarinę sėją

Balandžio mėn. pats metas pagalvoti apie sėkleles, augalėlius, apie dirvos paruošimą pavasarinei sėjai ir sodinimui. Apie tai ir dar daugiau Molėtų TAU klausytojai išgirdo dalyvaudami…

Molėtų trečiojo amžiaus universiteto 2024 m. balandžio mėn. užsiėmimai

Molėtų trečiojo amžiaus universiteto 2024 m. balandžio mėn. užsiėmimų grafikas. Maloniai kviečiame dalyvauti renginiuose.

Konferencijoje „TAU – aktyvaus ir sveiko senėjimo garantas“

Molėtų TAU dekanė Irena Stumbrienė ir Romualda Žvinienė atstovavo Molėtų TAU konferencijoje „TAU – aktyvaus ir sveiko senėjimo garantas“, kuri vyko LR Prezidento rūmų kolonų…

R. Žvinienės paskaita Molėtų TAU studentams „Amžėkime oriai“

Maloniai, oriai amžėti ar noriai senti – ypač aktuali tema. Aktyvioje paskaitoje „Amžėkime oriai“ dalyvavo skaitlingas Trečiojo amžiaus universiteto klausytojų būrys. Paskaitą skaitė Romualda Žvinienė…

Molėtų trečiojo amžiaus universiteto 2024 m. kovo mėn. renginių grafikas

Molėtų trečiojo amžiaus universiteto 2024 m. kovo mėn. užsiėmimų grafikas. Kviečiame dalyvauti renginiuose.

Molėtų trečiojo amžiaus universiteto 2024 m. vasario mėn. užsiėmimų grafikas

Molėtų trečiojo amžiaus universiteto 2024 m. vasario mėn. užsiėmimų grafikas. Maloniai kviečiame registruotis ir dalyvauti.

Lietuvos Respublikos Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas

2020-02-26 Nr. B1-47 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2020 metų veiksmų plano patvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo“. (Atsisiųsti)

Molėtų trečiojo amžiaus universiteto nuostatai. (Atsisiųsti)

Irena Stumbrienė

Romualda Žvinienė

Rasa Kulbienė

Marytė Eidėnienė

Zita Kuliešienė

Marytė Šakienė

Sigutė Lisauskienė

Sigitas Penkauskas

Ona Jurkevičienė

Jūratė Sabaliauskienė

Ona Audenienė