Paslaugos

Pedagoginė-psichologinė pagalba

Teikiame psichologinę, socialinę pedagoginę ir švietimo informacinę pagalbą vaikams, specialiąją pedagoginę pagalbą-specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims iki 21 metų.

Kvalifikacijos tobulinimas

Sudarome sąlygas nuolatiniam švietimo darbuotojų ir kitų suaugusiųjų asmenų kvalifikacijos tobulinimui, teikiame metodinę, kvalifikacijos tobulinimo ir kitą pagalbą pedagoginiams darbuotojams ir mokykloms.

Jaunimo informavimas

Teikiama nemokama informacija jauniems žmonėms apie jų galimybes ir mobilumą Lietuvoje ir Europoje. Teikiamos profesinio orientavimo paslaugos, padedančios pasirinkti ar keisti profesiją.

Neformalusis suaugusiųjų švietimas

Siekiame plėtoti darnią suaugusiųjų švietimo sistemą, derinant mokymąsi visą gyvenimą su visuomenės poreikiais.

Molėtų trečiojo amžiaus universitetas

Sudarome sąlygas nuolatiniam švietimo darbuotojų ir kitų suaugusiųjų asmenų kvalifikacijos tobulinimui, teikiame metodinę, kvalifikacijos tobulinimo ir kitą pagalbą pedagoginiams darbuotojams ir mokykloms.

Šrifto dydžio keitimas
Kontrastas
Copy link
Powered by Social Snap