Paslaugos

Mokymų dalyviai, susėdę klasėje, stebi lektorės demonstruojamą skaidrę ekrane

Pedagoginė-psichologinė pagalba

Teikiame psichologinę, socialinę pedagoginę ir švietimo informacinę pagalbą vaikams, specialiąją pedagoginę pagalbą-specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims iki 21 metų.

Kvalifikacijos tobulinimas

Sudarome sąlygas nuolatiniam švietimo darbuotojų ir kitų suaugusiųjų asmenų kvalifikacijos tobulinimui, teikiame metodinę, kvalifikacijos tobulinimo ir kitą pagalbą pedagoginiams darbuotojams ir mokykloms.

Time To Move kampanijos lankstinukai, išdėlioti ant stalo

Profesinis orientavimas

Teikiame profesinio orientavimo paslaugas savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, ugdome mokinių karjeros kompetencijas.

Neformalusis suaugusiųjų švietimas

Siekiame plėtoti darnią suaugusiųjų švietimo sistemą, derinant mokymąsi visą gyvenimą su visuomenės poreikiais.

Moterys, sėdinčios aplink stalą

Molėtų trečiojo amžiaus universitetas

Sudarome sąlygas nuolatiniam švietimo darbuotojų ir kitų suaugusiųjų asmenų kvalifikacijos tobulinimui, teikiame metodinę, kvalifikacijos tobulinimo ir kitą pagalbą pedagoginiams darbuotojams ir mokykloms.