Kvalifikacijos tobulinimas

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba
P. Cvirkos g. 1, Molėtai, Lietuva
Identifikavimo kodas: 304910414
Sąskaitos numeris: LT754010051004342900
Luminor Bank AB

Kvalifikacijos tobulinimo programos

- Programos aprašo forma;
- Mėnesio renginių programų anotacijos;
- Prilygintos akredituotoms programos;

Metodinė veikla

- Dokumentai;
- Metodinė Taryba, metodiniai būreliai;
- Metodiniai renginiai;
- Edukacinės patirties bankas.

Atsakingos: A. Vidžiūnienė, B. Trotienė, D. Jucienė