Kvalifikacijos tobulinimas

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba
P. Cvirkos g. 1, Molėtai, Lietuva
Identifikavimo kodas: 304910414
Sąskaitos numeris: LT754010051004342900
Luminor Bank AB

Kvalifikacijos tobulinimo programos

- Programos aprašo forma
- Kvalifikacijos tobulinimo prioritetai
- Akredituotos programos

Metodinė veikla

- Dokumentai;
- Metodinė Taryba, metodiniai būreliai
- Metodiniai renginiai
- Edukacinės patirties bankas

Atsakingos: A. Vidžiūnienė, B. Trotienė, D. Jucienė