Korupcijos prevencija

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2023 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-8 paskirtas atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją ir kontrolę tarnyboje:

Rūta Misiulienė, Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos psichologė.

Informaciją apie korupcijos atvejus galima pranešti:

el. paštu r.misiuliene@spt.moletai.lt  arba telefonu 8 679 86839

Anonimiškai pranešti apie galimus korupcijos atvejus galima LR specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu (8 5) 266 3333 arba el. paštu pranesk@stt.lt