Korupcijos prevencija

  • Home
  • Korupcijos prevencija

Viešo ir anoniminio informavimo galimybės apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

Nurodytais adresais ir telefonais gali kreiptis kiekvienas asmuo, manantis ar įtariantis, kad jam neteisėtais Molėtų rajono švietimo pagalbos tarnybos  darbuotojo veiksmais buvo ar yra daromas teisės pažeidimas, susijęs su korupcija, bei dėl Molėtų rajono švietimo pagalbos tarnybos darbuotojų netinkamai vykdomų (ar nevykdomų) tiesioginių pareigų. Kontaktai: tel. 8 611 39117 (darbo valandomis); el. p. a.vidziuniene@spt.moletai.lt Anonimiškumas garantuojamas.

Anonimiškai pranešti apie galimus korupcijos atvejus galima Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu 8 (5) 266 333, el. paštu pranesk@stt.lt arba atsiuntus pranešimą Molėtų r. savivaldybės vyr. specialistei, atsakingai už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, Sigitai Saugūnienei el. p. sigita.sauguniene@moletai.lt

Pranešdami informaciją apie galimą pažeidimą, nurodykite kuo tikslesnę pažeidimo (veiksmo) vietą, pažeidimo (veiksmo) laiką bei turimą informaciją apie pažeidėją (vardas, pavardė). Taip pat trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį. Prašome nurodyti savo kontaktinę informaciją ir galimybes  su Jumis susisiekti.

Dėkojame už pateiktą informaciją.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyboje už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakinga

Rūta Misiulienė, Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos psichologė,

el. p. r.misiuliene@spt.moletai.lt  tel. 8 679 86839, P. Cvirkos g. 1, Molėtai