Korupcijos prevencija

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2021 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-14 paskirtas atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją ir kontrolę tarnyboje:

Jurgita Kavaliauskienė, Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos sekretorė.

Informaciją apie korupcijos atvejus galima pranešti:

el. paštu j.kavaliauskiene@spt.moletai.lt arba telefonu 8 679 86986

Anonimiškai pranešti apie galimus korupcijos atvejus galima LR specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu (8 5) 266 3333 arba el. paštu pranesk@stt.lt