R. Žvinienės paskaita Molėtų TAU studentams „Amžėkime oriai“

Maloniai, oriai amžėti ar noriai senti – ypač aktuali tema. Aktyvioje paskaitoje „Amžėkime oriai“ dalyvavo skaitlingas Trečiojo amžiaus universiteto klausytojų būrys. Paskaitą skaitė Romualda Žvinienė – Molėtų TAU įkūrėja, TAU tarybos narė, andragogikos magistrė, visą darbinę veiklą, skyrusi švietimui.

TAU klausytojai pasveikinti su Tarptautine optimistų diena, linkint, matyti pusiau pilną  stiklinę vandens. Aptarta sąvokos: orus, ori, amžėjimas. Diskutuota ar sinonimai amžėti ir senti, kaip amžėjimas keičia žmogaus santykį su pasauliu, o pavadinimas formuoja nuostatas. Kalbėta kaip keičiasi žmogaus organizmas, kaip vieninga visuma, kai sulaukiama 30, 40, 55+, 65+ metų. Lietuvos visuomenė sparčiai senėja, „Sidabrinė ekonomika“ Lietuvoje dar neveikia. Pagyvenę žmonės dažnai laikomi problemine sritimi, nors jų sveikatos rodikliai geri, išminties, patirties yra, jų neapgausi su reklama, dauguma puikiai prisitaiko prie kintančių laikmečio reikalavimų, turi savo socialinį ratą, puikiausius hobius. Linksmai aptarta senėjimo pradžia. Kalbėta apie kvėpavimo, judėjimo, mitybos, emocijų valdymo, smegenų aktyvinimo svarbą, mokslininkų atliekamus tyrimus tose srityse.

Pasidžiaugta Trečiojo amžiaus universitetu, galimybe bendrauti, mokytis, sportuoti, keliauti, klausytis įdomių paskaitų. Pasidalinta įžvalgomis, kas svarbu kiekvienam, atsižvelgiant, kad žmonės unikalūs, nėra dviejų identiškų, todėl skirtumus būtina gerbti, deramai vertinti save, nelyginti savęs su kitais, juk kiekvienas žmogus turi tik jam skirtą gyvenimo kelią.

Prisiminę TAU studenčių eiles apie studijas trečiame amžiuje, padainavę TAU himnu tampančią J. Tiškaus ir A. Saulyno  dainą „Mes išliksim jauni“, nusiteikę į savo gyvenimą  įnešti naujų spalvų, dėkingi klausytojai, žadėjo taikyti visas ilgaamžiškumo praktikas, mobilizuotis ir gyventi oriai, noriai, sveikai, džiugiai, laimingai, kiek tam leis jėgos ir laukti naujų susitikimų.