Molėtų trečiojo amžiaus universitetas

DOKUMENTAI

Lietuvos Respublikos Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas

2020-02-26 Nr. B1-47 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2020 metų veiksmų plano patvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo“. (Atsisiųsti)

Molėtų trečiojo amžiaus universiteto nuostatai. (Atsisiųsti)

Anketa stojančiajam. (Atsisiųsti)Česlava Andriūnienė

Jolanta Drazdauskienė

Elena Grajauskienė

Rimutė Juknienė

Sigitas Penkauskas
Irena Stumbrienė

Nijolė Zabielskienė

Marytė Šakienė

Vanda Šimkutė

Romualda Žvinienė


Atsakingos: A. Vidžiūnienė, B. Trotienė, D. Jucienė