Molėtų trečiojo amžiaus universitetas

DOKUMENTAI

Irena Stumbrienė,

Romualda Žvinienė,

Rasa Kulbienė,

Marytė Eidėnienė,

Zita Kuliešienė,

Marytė Šakienė,

Sigutė Lisauskienė

Sigitas Penkauskas,

Ona Jurkevičienė

Jūratė Sabaliauskienė,

Ona Audenienė

Atsakingos: A. Vidžiūnienė, B. Trotienė, D. Jucienė