Apie Mus

APIE MUS

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, vykdanti pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, metodinės veiklos organizavimą ir gerosios patirties sklaidą; teikianti pedagoginę psichologinę pagalbą vaikui, šeimai ir mokyklai; rengianti ir įgyvendinanti suaugusiųjų švietimo programas, koordinuojanti ir organizuojanti Molėtų trečiojo amžiaus universiteto veiklas; informuojanti jaunimą profesinio orientavimo, mobilumo mokymosi, savanorystės klausimais, skatinanti jaunimo lyderystę bei koordinuojanti rajono mokinių savivaldą; organizuojanti Molėtų r. ugdymo įstaigų mokinių (vaikų) dalykines olimpiadas, konkursus ir kitų renginius.

VEIKLOS misija, vizija ir sritys

Tarnybos misija: kokybiškai ir efektyviai teikti švietimo pagalbą rajono gyventojams, įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą programą, kuri padėtų ugdytis ir integruotis į visuomenę, pilnavertiškai vystytis ir atskleisti savo asmeninį potencialą.

Tarnybos vizija: šiuolaikiška, atvira kaitai, patikima švietimo institucija, profesionaliai teikianti paslaugas  vaikui, mokiniui, mokytojui, mokyklai ir tėvams/globėjams.

Pagrindinės tarnybos veiklos sritys – pedagogų kvalifikacijos tobulinimas ir pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas.

svarbios VEIKLOS sritys
strateginiai tikslai

Istorija

2001 m. 2001 m.
2015 m. 2015 m.
2018 m. 2018 m.
2020 m. 2020 m.

Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimu įsteigtos 2 švietimo įstaigos Molėtų švietimo centras ir Molėtų pedagoginė-psichologinė tarnyba.

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo veiklą vykdanti institucija - Molėtų švietimo centras  akredituota LR švietimo ir mokslo ministro 2015 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 191.

Rugsėjo 1 d. dvi savivaldybės biudžetinės įstaigos – Molėtų švietimo centras ir Molėtų pedagoginė psichologinė tarnyba Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimu reorganizuotos į Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybą. Tarnybos nuostatai patvirtinti 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. B1-140.

LR ŠMS ministro 2020 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr.V-1813 Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba akredituota 5-eriems metams. (Atsisiųsti)