Author: Daiva

Patvirtintos 2023-2025 metų prioritetinės pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sritys

LR ŠMMS ministras 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. V-1942 patvirtino pedagoginių darbuotojų 2023-2025 metų prioritetines kvalifikacijos tobulinimo sritis: 1. Prioritetinė kvalifikacijos tobulinimo sritis – skaitmeninių kompetencijų stiprinimas. Skaitmeninių kompetencijų stiprinimas apima galimybę veiksmingiau siekti ugdymo(si) tikslų, efektyviau perteikti ugdymo turinį, panaudojant skaitmeninį ugdymo turinį, priemones ir įrankius. Naujų…

Molėtų TAU Kalėdinė popietė

Šilta Kalėdinė Molėtų TAU popietė, kurioje netrūko nei rimties, nei linksmumo, apibendrino Molėtų TAU bendrystės ir veiklos metus ir nuteikė šventėms artimųjų rate bei norą tolimesnei bendrystei Naujaisiais, 2023 metais. Nuoširdus ačiū popietės svečiams LASS Molėtų rajono filialo kaimiškos muzikos kapelos „Berželis“ vadovui ir šauniems muzikantams už puikų koncertą. Dėkojame…
Suginčių TAU dalyvės Videniškių vienuolyno muziejuje

Suginčių TAU Advento renginiai

Suginčių Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) nariai vyko į Videniškių vienuolyną, kur kepė Kalėdaičius senoviniu būdu, pagal senovinę receptūrą. Sėkmingai prikepęs Kalėdaičių, Suginčių TAU įpusėjo savo Advento plano vykdymą. Šiandien Suginčių TAU dalyvaus A. Laužikienės edukacijoje „Meduolių kepimas“    

Balninkų ir Suginčių TAU klausytojai dalyvavo kalėdaičių kepimo edukacijoje

Gruodžio 7 d. Balninkų ir Suginčių TAU klausytojų grupė pabuvojo Videniškių vienuolyno muziejuje.  Muziejininkė Kristina supažindino su daugiau nei du šimtus metų veikusio vienuolyno istorija. Dalyviai susipažino su kalėdaičių kepimo tradicija, simbolika ir padedant vyr. muziejininkei Jolantai išsikepė kalėdaičių savo Kūčių stalui. Taip pat pasigrožėjo Kijėlių specialiojo ugdymo centro mokinių…
Molėtų TAU studentai šalia filharmonijos

Molėtų TAU klausytojai Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje

Molėtų TAU studentai praeitą antradienį vyko į Vilnių – Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje klausėsi smuikininko Gedimino Dalinkevičiaus ir pianisto Povilo Jaramino koncerto. Tokių klasikinės muzikos koncertų, skirtų TAU klausytojams, numatoma organizuoti ir ateityje, Nacionalinei TAU asociacijai pasirašius sutartį su Lietuvos valstybine filharmonija.