Asmens duomenų apsauga

  • Home
  • Asmens duomenų apsauga
DOKUMENTAI
Kita aktuali informacija
Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Duomenų apsaugos pareigūnas:

UAB „SDG“  el. p. asmensduomenys@sdg.lt