Administracinė informacija

DOKUMENTAI

Informacija apie vidutinį darbo užmokestį 2022 m.

2022 m. I ketv. darbo užmokestis

Informacija apie vidutinį darbo užmokestį 2021 m.

2021 m. IV ketv. darbo užmokestis

2021 m. III ketv. darbo užmokestis

2021 m. II ketv. darbo užmokestis

2021 m. I ketv. darbo užmokestis

Informacija apie vidutinį darbo užmokestį 2020 m.

2020 m. IV ketv. darbo užmokestis. (Atsisiųsti)

2020 m. III ketv. darbo užmokestis. (Atsisiųsti)

2020 m. II ketv. darbo užmokestis. (Atsisiųsti)

  2020 m. I ketv. darbo užmokestis. (Atsisiųsti)

Informacija apie vidutinį darbo užmokestį 2019 m.

  2019 m. IV ketv. darbo užmokestis. (Atsisiųsti)

2019 m. III ketv. darbo užmokestis. (Atsisiųsti)

2019 m. II ketv. darbo užmokestis. (Atsisiųsti)

2019 m. I ketv. darbo užmokestis. (Atsisiųsti)

Informacija apie vidutinį darbo užmokestį 2018 m.

2018 m. IV ketv. darbo užmokestis. (Atsisiųsti)

2018 m. III ketv. darbo užmokestis. (Atsisiųsti)

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės, patvirtintos 2019 m. sausio 22 d. Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V-8. (Atsisiųsti)

2022 m. ataskaitos

2022 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 m. ataskaitos

2021 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 m. ataskaitos

2020 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 m. ataskaitos
F2 20191231 Bendra

F2 20191231 K

F2 20191231 P

F2 20191231 U

F2 20191231 Z

Aiškinamasis raštas

2019 m. III ketvirčio

F2 20190930 Bendra

F2 20190930 K

F2 20190930 P

F2 20190930 U

F2 20190930 Z

Aiškinamasis raštas

Asignavimų plano ir panaudojimo pokyčių suvestinė

2019 m. II ketvirčio

F2 20190630 Bendra

F2 20190630 K

F2 20190630 P

F2 20190630 U

F2 20190630 Z

Aiškinamasis raštas

Asignavimų plano ir panaudojimo pokyčių suvestinė

2019 m. I ketvirčio

F2 20190331 Bendra

F2 20190331 K

F2 20190331 P

F2 20190331 U

F2 20190331 Z

Aiškinamasis raštas

Asignavimų plano ir panaudojimo pokyčių suvestinė

2018 m. IV ketvirčio

F2 20181231 Bendra

F2 20181231 K</a

F2 20181231 P

F2 20181231 Z

Aiškinamasis raštas

Asignavimų plano ir panaudojimo pokyčių suvestinė

2018 m. III ketvirčio

F2 20180930 Bendra

F2 20180930 K

F2 20180930 Z

KF4 20180930