Author: Daiva

Būsimiems mokytojams – valstybės parama

Įstojus į valstybės finansuojamas didžiausio poreikio pedagogikos specializacijų – matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, prancūzų kalbos, vokiečių kalbos, fizikos, chemijos, biologijos, istorijos, geografijos, informacinių technologijų, pradinio ugdymo ir specialiosios pedagogikos – bakalauro studijas ir gretutines studijas, studentai turi galimybę kas mėnesį gauti 357,5 eurų dydžio stipendijas. Plačiau mukis.lt  

Neakivaizdinė jaunųjų biochemikų mokykla

Mokykla skirta 10–12 (II–IV gimnazinių) klasių mokiniams, svajojantiems apie biochemiko ar panašios srities specialybę. Programa orientuota į mokslą, tyrimus ir savarankišką užduočių atlikimą. Mokykla siūlo: Biochemijos, genetikos, molekulinės biologijos ir mikrobiologijos žinias. Mokslinio darbo rengimo metodiką. Praktinio darbo įgūdžių tobulinimą. Pažintines bei mokomąsias ekskursijas. Mokyklos baigimo pažymėjimus. Plačiau LINEŠA informacija

Svarbi informacija abiturientams

Abiturientai, mokyklas baigsiantys šią vasarą ir norintys studijuoti universitetuose ar kolegijose, turi atitikti šiuos reikalavimus, kurie yra vienodi tiek stojantiesiems į valstybės finansuojamas, tiek nefinansuojamas vietas: Būti išlaikius tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos (netaikoma stojantiesiems į menų studijas) ir stojančiojo laisvai pasirinktą; Trijų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų…

Prasideda stojamųjų egzaminų sesijos ketinantiems stoti į meno studijų krypčių programas

Nuo birželio 13 d. iki liepos 22 d. vyksta stojamųjų egzaminų sesija ketinantiems stoti į aukštąsias mokyklas ir studijuoti pagal meno studijų krypčių grupės programas. Rezultatai bus skelbiami iki liepos 23 dienos. Stojantieji prašymus dalyvauti stojamųjų egzaminų sesijoje kviečiami teikti Bendrojo priėmimo informacinės sistemoje (BPIS), prisijungiant per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam…

NŠA projektas „Tęsk: ateik, tobulėk, prisidėk!“

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „Tęsk: ateik, tobulėk, prisidėk!“, kartu su projekto partneriais – Vilniaus kolegija, Vilniaus universitetu ir Vytauto Didžiojo universitetu – kviečia pedagogus studijuoti pedagoginės specializacijos ir mokomojo dalyko modulius ir įgyti papildomų kompetencijų. Šiuo metu organizuojama atranka pedagogams, norintiems 2024–2025 m. m. įgyti papildomų dalykinių kompetencijų ir…

Papildoma konkursinė eilė stojant į aukštąsias mokyklas jaunuoliams iš socialiai jautrios aplinkos

Šiemet pirmą kartą jaunuoliai iš socialiai jautrios aplinkos stodami į aukštąsias mokyklas gali naudotis papildoma konkursine eile. Ši eilė – viena iš priemonių, kurios padeda visoms socialinėms grupėms užtikrinti lygias galimybes siekti aukštojo išsilavinimo. Antrąja konkursine eile gali naudotis stojantieji iš labai mažas pajamas gaunančių šeimų, ne vyresni kaip 25 m. našlaičiai,…

Profesiją dar gimnazijos suole išbando vis daugiau mokinių

Birželį prasidėjo ne tik studentų priėmimas į aukštąsias mokyklas – stojančiuosius kviečia ir profesinio mokymo įstaigos. Jos priima ir jau baigusiuosius mokyklas, ir tuos, kurie norėtų įgyti profesiją kartu su brandos atestatu. Čia galima įgyti ir bendrąjį išsilavinimą, ir profesiją, o iš karto po to įsilieti į darbo pasaulį arba…

Pasauliniai universitetų reitingai

Kasmetiniame pasauliniame universitetų reitinge „QS World University Rankings 2025“ Vilniaus universitetas (VU) šoktelėjo per 34 pozicijas ir atsidūrė 439 vietoje, pagerėjo ir Vytauto Didžiojo (VDU) bei Kauno technologijos (KTU) universitetų pozicijos. Plačiau: https://www.vz.lt/verslo-valdymas/2024/06/05/pasauliniame-universitetu-reitinge-vu-vdu-ktu-pagerino-savo-pozicijas#ixzz8cIQofeWq

Molėtų TAU keliavo po Žemaitiją

Šį birželį Molėtų TAU keliavo į Žemaitiją. Aplankyta ne tik įspūdingi „Marso kanjonai“, Mosėdžio akmenų muziejus, Orvidų sodyba, Oginskių dvaro rūmai, Plungė, Rietavas, Telšiai ir kitos nuostabios Žemaitijos vietos.