Metodinė konsultacinė diena „Įtraukiojo ugdymo plėtros Molėtų rajone problemų sprendimo galimybės“

Artėjant pokyčiams, susijusiems su įtraukiojo ugdymo koncepcijos įdiegimu visoje švietimo sistemoje iki 2024 m., vyksta pasiruošimo darbai.

2021 m. birželio 16 d. organizuotas Nacionalinės švietimo agentūros ir Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos specialistų susitikimas. Jo metu buvo ne tik pasidžiaugta stipriosiomis Molėtų r. ŠPT pusėmis, bet ir aptartos veiklos kryptys, kylančios problemos bei galimybes tobulinti ŠPT specialistų komandos darbą.

Tris valandas trukusiame labai intensyviame dalykiniame susitikime buvo aptarti darbe iškylantys klausimai, buvo tikslinamasi dėl vaikų su dideliais ir labai dideliais SUP pedagoginio ir psichologinio  įvertinimo rezultatų interpretavimo, rekomendacijų švietimo pagalbai ir ugdymui rengimo, darbo organizavimo, teisinio reglamentavimo klausimų.

Artėjantys pokyčiai yra iššūkis ne tik švietimo pagalbos specialistams, tobulinant vaikų įvertinimą ir mokyklos bendruomenių konsultavimą, bet ir ugdymo įstaigoms kartu su  savivalda, ieškant lėšų, buriant specialistų ir mokytojų komandas, sukuriant reikiamas sąlygas ugdyti įvairių gebėjimų/sutrikimų turinčius vaikus.

Tikimės, kad ir toliau bendradarbiaujant sudėtingas problemas išspręsti bus kiek lengviau.

Šrifto dydžio keitimas
Kontrastas
Copy link
Powered by Social Snap