Mokytojai metodiniuose pasitarimuose aptarė atnaujintų pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų projektus

Rajono dalykų mokytojai nuotoliniuose metodiniuose pasitarimuose aptarė atnaujintų pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų projektus.

Gegužės 25 d. technologijų mokytojai aptarė technologijų atnaujintos bendrosios programos projektą, kurio atnaujinta versija paskelbta 2021 m. kovo 31 d., analizavo kas kinta technologiniame ugdyme: apie kompetencijų ugdymą technologiniu dalyku, mokinių pasiekimų sritis ir jų raidą, pasiekimų lygių požymius. Taip pat buvo  pristatyti Lietuvos mokinių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ organizavimo pakeitimai.

Gegužės 27 d. rajono matematikos mokytojų metodiniame pasitarime metodinio būrelio pirmininkė, Molėtų gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė E. Dirmaitė pristatė kompetencijas matematikos bendrosios programos projekte,  apžvelgė numatomus turinio pokyčius, pasiekimų sritis ir pasiekimų lygius. Molėtų progimnazijos direktoriaus pavaduotoja, matematikos ir informatikos mokytoja metodininkė J. Kniaziukienė dalinosi patirtimi apie savivaldaus mokinio ugdymą matematikos pamokoje, pristatė su kolege išbandytą metodą – pamokos studiją, pasidalino įvairiais mokinių savivaldumą skatinančiais metodais ir skaitmeniniais įrankiais. Matematikos mokytojai aptarė 2021 m. PUPP matematikos rezultatus, kitus aktualius klausimus.

Gegužės 27 d. vyko lietuvių k. mokytojų metodinis pasitarimas tema „Ruošiamės UTA. Savivaldaus mokinio ugdymas lietuvių k. pamokose“, kuriame rajono lietuvių k. mokytojų metodinio būrelio pirmininkė R. Kaminskienė pristatė lietuvių k. bendrosios programos projekto pakeitimus. Molėtų gimnazijos lietuvių k. mokytojos metodininkės D. Sičiūnienė ir L. Urbanavičienė dalinosi gerąja savivaldaus mokinio ugdymo lietuvių k. ir literatūros pamokoje patirtimi, o Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos lietuvių k. mokytoja metodininkė V. Putnienė pristatė pamokos studijos metodą.

Nuo rugsėjo mėn. bus tęsiami 48 val. kvalifikacijos tobulinimo programos „Atnaujinto ugdymo turinio bendrųjų kompetencijų plėtojimas“ mokymai, kuriuose rajono mokytojai galės pagilinti žinias apie kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo ir kultūrinės kompetencijų ugdymą.

Šrifto dydžio keitimas
Kontrastas
Copy link
Powered by Social Snap