Molėtų rajono suaugusiųjų švietėjų apskritas stalas

Mūsų rajone suaugusiųjų švietimu rūpinasi Molėtų rajono švietimo pagalbos tarnyba, paslaugas suaugusiems teikia Molėtų viešoji biblioteka, Molėtų kultūros centras, Molėtų krašto muziejus, Molėtų menų mokykla, aktyviai dirba miesto ir kaimo vietos veiklos grupės, Molėtų krašto žmonių su negalia sąjunga, Molėtų bendruomeniniai šeimos namai, kitos NVO. Alantos technologijos ir verslo mokykla yra pagrindinis suaugusių švietimo ir profesinio bei tęstinio profesinio mokymo paslaugų teikėjas mūsų rajone, o žmones, kurie per anksti ir nepagrįstai save nurašo, mokytis kviečia Trečiojo amžiaus universitetas, įkurtas prie Molėtų r. Švietimo pagalbos tarnybos.

Gegužės pabaigoje į apskritą stalą susirinkę suaugusiųjų švietėjai aptarė rajono suaugusiųjų mokymų poreikį, teikiamus prioritetus vienai ar kitai tobulėjimo sričiai, kylančias problemas organizuoti švietėjiškus renginius, mokymus pandemijos metu. Susitikime dalyvavusi vicemerė Vaida Saugūnienė pasidžiaugė rajono suaugusiųjų noru mokytis, aktyvumu ir kvietė rajono andragogus bendradarbiauti, kurti bendrus projektus, drauge vykdyti edukacines veiklas. Kultūros ir švietimo skyriaus vyr. specialistas Arvydas Jurkšaitis pristatė  suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos konkursą, kvietė teikti paraiškas.

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos l. e. pareigas direktorė Alma Vidžiūnienė pristatė šių metų pradžioje atliktą suaugusiųjų mokymosi poreikių tyrimą. Į organizatorių platintą anketą atsakė virš 80 rajono gyventojų.  Didžioji dauguma apklaustųjų (93 %) atsakė, kad šiuo metu norėtų mokytis, o labiausiai dominančios temos – anglų kalba, sveika gyvensena, psichologija ir kompiuterinis raštingumas. Visą tyrimo pristatymą galima rasti čia: Molėtų r. suaugusiųjų apklausos, atliktos 2021 m. vasario-kovo mėn. rezultatai.

Suaugusiųjų švietėjai nusprendė, kad būtų tikslinga sukurti specialią skiltį savivaldybės interneto svetainėje, kad vienoje vietoje būtų galima rasti visą informaciją apie suaugusiųjų mokymosi galimybes ir su tuo susijusius projektus.