Seminaras „Mokinių pyktis ir agresija. Kaip elgtis?“

ANOTACIJA:  Efektyviausiai agresyvų elgesį galima pakeisti teikiant pagalbą kuo anksčiau, tik pastebėjus tokio elgesio tendencijas. Yra dvi pagalbos teikimo kryptis: pagalba agresyviai besielgiančiam vaikui ar paaugliui bei pagalba jo šeimai. Teikiant pagalbą pačiam vaikui (paaugliui), naudojama strategija, paremta stengimusi pakeisti patį vaiką taip, kad  neigiami įvykiai negalėtų sukelti tokių pat intensyvių bei stiprių vaiko agresijos reakcijų. 

Agresyvūs vaikai dažniausiai blogai mokosi, nors jų intelektas būna gerokai aukštesnis nei gauti pažymiai. Agresyvūs mokiniai lengvais supyksta, susierzina dėl smulkmenų, nesiklauso ką sako kiti, kalba piktai, neapgalvotai, pasižymi sunkiu temperamentu. Agresyvus vaikas sunkiai užmezga ir palaiko draugiškus santykius su bendraamžiais arba kitais vaikais. Dažnai jie mano, kad kiti yra priešiškai nusiteikę prieš juos, todėl bendraudami elgiasi agresyviai.

SEMINARO TIKSLAS: pristatyti mokinių agresyvaus elgesio ir pykčio galimas priežastis, suteikti žinių  apie  įvairius psichologinius būdus ir metodus, padedančius stabdyti netinkamą mokinių elgesį bei mažinančius agresijos bei pykčio proveržius.

DARBO METODAI: paskaita, diskusija, skaidrės Power Point programoje, konkrečių probleminių situacijų analizė. 

TRUKMĖ: 6 akad.val.

SKIRTA:

  • Mokytojams/auklėtojams

AUTORĖ psichologė Ramunė Vidžiūnienė

Psichologė

Ramunė Vidžiūnienė
P.Cvirkos g. 1
Tel.: (8 679) 86380
El. p. r.vidziuniene@spt.moletai.lt