Patarimai, atmintinės, rekomendacijos, informaciniai leidiniai, atraminė medžiaga

Kūdikio kalbos raida  Parengė Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos logopedė – specialioji pedagogė R. Andreikėnienė

Kuo skiriasi sulėtėjusi kalbos raida nuo kalbos neišsivystymo  Parengė Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos logopedė – specialioji pedagogė R. Andreikėnienė

Kalbos ir kalbėjimo sutrikimai. Informacija tėvams  Parengė Molėtų r. ŠPT logopedė L. Repšienė

Kalbos lavinimas  Parengė Molėtų r. ŠPT logopedė – specialioji pedagogė R. Andreikėnienė

Kalbos skatinimas. Rekomendacijos Parengė Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos logopedė – specialioji pedagogė R. Andreikėnienė

Mikčiojantis paauglys  Parengė Molėtų r. ŠPT logopedė L. Repšienė

Vaiko savarankiškumo ugdymas  Parengė Molėtų r. ŠPT psichologė L. Andrijauskienė

Kodėl neprašome psichologinės pagalbos?  Parengė Molėtų r. ŠPT psichologė R. Vidžiūnienė

Kaip lavinti aiškią ir taisyklingą vaiko kalbą? Kada susirūpinti netaisyklinga vaiko tartimi?  Parengė Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos logopedė L. Repšienė

Smulkiosios motorikos reikšmė kalbos lavinimui   Parengė Molėtų r. ŠPT logopedė L. Repšienė

Vaikų elgesio sutrikimai  Parengė Molėtų r. ŠPT specialioji pedagogė E. Rožėnienė

Lietuvių k. ir matematikos atraminė medžiaga  Parengė Molėtų r. ŠPT specialioji pedagogė E. Rožėnienė kartu su rajono lietuvių k. ir matematikos mokytojais

Autizmas. Ankstyvieji požymiai. Atmintinė tėvams, pedagogams.  Parengė Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos logopedė L. Repšienė

Disgrafija. Atmintinė tėvams Parengė Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos logopedė L. Repšienė

Lankstinukai

Vietoj „Kaip Tau šiandien sekėsi mokykloje?“  Parengė Molėtų r. ŠPT psichologė L. Andrijauskienė

Kaip atpažinti paauglių depresiją?  Parengė Molėtų r. ŠPT psichologė R. Misiulienė

Kodėl mokantis ir dirbant kartu galima pasiekti kur kas daugiau? Sudarė Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos psichologė R. Vidžiūnienė

Kaip paruošti vaiką vizitui pas vaikų psichologą  Parengė Molėtų r. ŠPT psichologė R. Vidžiūnienė

Mano vaikas apsivogė Sudarė Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos psichologė L. Andrijauskienė

Kaip atpažinti autizmą Sudarė Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos specialioji pedagogė E. Rožėnienė

Autistiškas vaikas darželyje. Patarimai pedagogams, kaip bendrauti su autistišku vaiku.  Sudarė Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos specialioji pedagogė E. Rožėnienė

Autistiškas vaikas mokykloje. Patarimai pedagogams, kaip ugdyti autistišką mokinį. Sudarė Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos specialioji pedagogė E. Rožėnienė

Autistiškas ikimokyklinukas namuose. Patarimai tėvams, auginantiems autistišką vaiką. Sudarė Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos specialioji pedagogė E. Rožėnienė

Autistiškas mokinukas namuose. Patarimai tėvams, auginantiems mokyklinio amžiaus autistišką vaiką.  Sudarė Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos specialioji pedagogė E. Rožėnienė

Autizmas. Ankstyvieji požymiai. Atmintinė tėvams, pedagogams. Parengė Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos logopedė L. Repšienė

Kita aktuali informacija

 

Būkime atidesni sau ir šalia esantiem!
Informacija apie artimiausią pagalbą Molėtų rajone.


Informacija mokiniams, turintiems nežymų intelekto sutrikimą, baigusiems 10 klasių pagal individualizuotą ugdymo programą, ir jų tėvams:

Artimiausių Molėtų rajonui profesinio rengimo įstaigų siūlomos specialybės 2022-2023 m. m.