Seminaras „Bendravimo su paaugliu psichologiniai ypatumai“

SEMINARO TIKSLAS: Supažindinti su pagrindinėmis paauglystėje išgyvenamomis krizėmis, suteikti bendrųjų žinių apie pagrindinius sunkumus bei įtampas (stresą), bendraujant su šio amžiaus tarpsnio vaikais, supažindinti su konkrečiais galimų konfliktinių situacijų sprendimo būdais.

ANALIZUOJAMOS TEMOS: Paauglio elgesio ir emocijų prieštaringumo analizė, uždavinių, kuriuos turi išspręsti paaugliai, aptarimas, dviejų paauglystės laikotarpio fazių – negatyvios ir pozityvios – pristatymas ir aptarimas, mokytojų pateiktų konfliktinių situacijų analizavimas ir susipažinimas su galimais konflikto įveikimo būdais.

DARBO METODAI: dėstymas, įtraukianti paskaita, diskusija, skaidrės (Power Point), praktinių pavyzdžių ir situacijų analizė, situacijų modeliavimas, darbas poromis ar mažomis grupelėmis.

TRUKMĖ: 4 val.

SKIRTA:

  • bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams

AUTORĖ: psichologė Ramunė Vidžiūnienė

Psichologė

Ramunė Vidžiūnienė
P.Cvirkos g. 1
Tel.: (8 679) 86380
El. p. r.vidziuniene@spt.moletai.lt