Praktinė paskaita-diskusija „Psichologo vaidmuo mokykloje: galimybės ir ribos“

ANOTACIJA: Koks gali būti psichologo vaidmuo mokykloje: jo darbo būdai gerinant mikroklimatą skirtinguose mokyklos lygmenyse: klasėje, tarp mokytojų, administracijos komandoje? Pristatomas ir aptariamas psichologo vaidmuo, galimi veikimo būdai bei su kokiomis ribomis jis susiduria. Analizuojama kaip psichologas gali padėti klasės auklėtojui, mokytojui, mokyklos vadovams.

TIKSLAS: geriau suvokti  mokyklos psichologo vaidmenį, kai sprendžiamos emocinės, bendravimo ir bendradarbiavimo, mikroklimato gerinimo problemos. 

DARBO METODAI: paskaita, diskusija, skaidrės Power Point programoje, situacijų analizė.

TRUKMĖ: 1.5 akad. val.

SKIRTA:

  • Mokytojai,
  • Klasės auklėtojai,
  • Mokyklų vadovai

AUTORĖ: psichologė Ramunė Vidžiūnienė

Psichologė

Ramunė Vidžiūnienė
P.Cvirkos g. 1
Tel.: (8 679) 86380
El. p. r.vidziuniene@spt.moletai.lt