Metodinė veikla

                                                                                                                                                                            

Eil. Nr.

Dalykų metodiniai būreliai

Metodinio būrelio pirmininko vardas, pavardė, pareigos

Koordinatorius

1

Dorinis ugdymas 

 Alma Vidžiūnienė

2

Lietuvių kalba

Regina Kaminskienė, Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos lietuvių k. mokytoja metodininkė

Alma Vidžiūnienė

3

Užsienio kalbų

Ingrida Ivanauskaitė, Alantos gimnazijos anglų k. mokytoja metodininkė

Alma Vidžiūnienė

4

Matematika

Elvyra Dirmaitė, Molėtų gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė

Daiva Jucienė

5

Biologija

Audronė Dubauskienė, Suginčių pagrindinės mokyklos biologijos mokytoja metodininkė

Bronė Trotienė

6

Fizika ir chemija

Aldona Zenevičienė, Alantos gimnazijos fizikos mokytoja metodininkė

Bronė Trotienė

7

Informacinės technologijos

Jurgita Kniaziukienė, Molėtų progimnazijos IT mokytoja metodininkė

Daiva Jucienė

8

Istorija

Anželika Laužikienė, Suginčių pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja metodininkė

Bronė Trotienė

9

Geografija

Rasa Čekuolienė, Molėtų gimnazijos geografijos mokytoja metodininkė

Bronė Trotienė

10

Dailė

Ilona Grinienė, Molėtų progimnazijos dailės mokytoja metodininkė

Alma Vidžiūnienė

11

Muzika

Rūta Vekerotienė, Molėtų gimnazijos muzikos mokytoja

Bronė Trotienė
12TechnologijosDalia Žygelienė, VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklos profesijos mokytoja metodininkėAlma Vidžiūnienė

13

Kūno kultūra

Audronis Kraujalis, Molėtų progimnazijos kūno kultūros mokytojas metodininkas

Bronė Trotienė

14

Pradinis ugdymas

Dangira Klimienė, Molėtų pradinės mokyklos mokytoja metodininkė

Bronė Trotienė

15

Ikimokyklinis ugdymas

Virginija Pladienė, vyr. auklėtoja, Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelio-darželio direktorės pavaduotoja ugdymui

Bronė Trotienė

16

Specialusis ugdymas

Danutė Kavoliūnienė,  Alantos gimnazijos vyr. spec. pedagogė

Alma Vidžiūnienė

17

Socialiniai pedagogai

Ramunė Gecevičienė, Alantos gimnazijos socialinė pedagogė

Alma Vidžiūnienė
18PsichologaiRamunė Vidžiūnienė, Molėtų pedagoginės psichologinės tarnybos I kategorijos psichologėBronė Trotienė

Molėtų r. mokyklų metodinės tarybos pirmininkė

Anželika Laužikienė, Suginčių pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja metodininkė

Nariai

 1. Regina Kaminskienė, Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos lietuvių k. mokytoja metodininkė
 2. Ingrida Ivanauskaitė, Alantos gimnazijos anglų k. mokytoja metodininkė
 3. Elvyra Dirmaitė, Molėtų gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė
 4. Audronė Dubauskienė, Suginčių pagrindinės mokyklos biologijos mokytoja metodininkė
 5. Aldona Zenevičienė, Alantos gimnazijos fizikos mokytoja metodininkė
 6. Jurgita Kniaziukienė, Molėtų progimnazijos IT mokytoja metodininkė
 7. Rasa Čekuolienė, Molėtų gimnazijos geografijos mokytoja metodininkė
 8. Rūta Vekerotienė, Molėtų gimnazijos muzikos mokytoja
 9. Dalia Žygelienė, VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklos profesijos mokytoja metodininkė
 10. Virginija Pladienė, Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelio-darželio direktorės pavaduotoja ugdymui, vyr. auklėtoja
 11. Danutė Kavoliūnienė, Alantos gimnazijos vyr. spec. pedagogė
 12. Ramunė Gecevičienė, Alantos gimnazijos socialinė pedagogė
 13. Ramunė Vidžiūnienė, Molėtų pedagoginės psichologinės tarnybos I kategorijos psichologė
 14. Audronis Kraujalis, Molėtų progimnazijos kūno kultūros mokytojas metodininkas
 15. Dangira Klimienė, Molėtų pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
 16. Ilona Grinienė, Molėtų progimnazijos dailės mokytoja metodininkė

Kolegų patarimai

 

Kaip sėkmingai naudotis Zoom programa

Zoom naudojimas nuotoliniame ugdyme

Prisijungimas prie Zoom konferencijos

Mokinio dalyvavimas Zoom pamokoje

Programos Zoom atnaujinimai

Zoom pasikeitimai nuo 2020-04-05

Zoom naudingos funkcijos

Kaip užrakinti Zoom pamoką

Zoom waiting room

Kaip neleisti mokiniams dalintis ekranu ir susirašinėti

Darbas su Microsoft Teams, MS O365 diegimas mokykloje

Rugpjūčio 24 d. NŠA organizuotų vaizdo konferencijų medžiaga:

IKT koordinatoriams

Mokyklų vadovams

Mokytojams

Microsoft for education bendruomenė    Naudingi aprašymai, instrukcijos

Microsoft Teams praktinis užsiėmimas

Microsoft Teams vaizdo mokymas

Google for education

Rugpjūčio 27 d. NŠA organizuotų vaizdo konferencijų medžiaga:

IKT koordinatoriams

Mokyklų vadovams apie Google Classroom

Mokytojams apie „Google Classroom“

Google for education bendruomenė       Naudingi aprašymai, instrukcijos

Mokykite iš namų

Apie Google for Education

Google for Education virtualūs mokymai

Google G Suite-vartotojų įkėlimas

Googe Classroom mokytojui. Klasių sukūrimas

Googe Classroom mokytojui. Temos, padalomoji medžiaga ir kiti patarimai

Googe Classroom mokytojui. Google Formos ir testų priskyrimas

Google Classroom mokytojui. Klausimų priskyrimas ir kiti patarimai

Google Classroom mokiniui. Kaip naudotis Google Classroom įrankiais

Google Classroom mokiniui. Kaip atlikti ir pateikti užduotis bei testus

Kaip kurti vaizdo pamokas su PowerPoint

Garso pasakojimo įrašymas PowerPoint

Ekrano įrašymas PowerPoint

Pateikties pavertimas vaizdo įrašu

Kita

PowerPoint skaidrių išsaugojimas kaip video

Mokomės kurti video pamoką

Pradinis ugdymas

Skaitinių knygos „Upelis“

Skaitiniai-1-2-klasems

Skaitiniai-3-4-klasems

Lietuvių kalbos mokymo(si) priemonė „Mano abėcėlė“

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslo priemonėmis“ 1-4_klasių_pamoku_veiklu_aprasai

Pasaulio pažinimas 1-4 klasei Gamtukai

Pagrindinis ugdymas

Lietuvių kalbos skaitmeninė priemonė 5-6 klasėms

Lietuvių kalbos skaitmeninė priemonė 7-8 klasėms

Lietuvių kalbos skaitmeninė priemonė 9-10 klasėms

Skaitmeninė biblioteka. Literatūros kūriniai 5-8 klasėms

Gamtos mokslų pamokos skaitmeninė priemonė 5-6 klasėms

Gamtos mokslų pamokos skaitmeninė priemonė 7-8 klasėms

Matematinio raštingumo užduotys

Skaitymo gebėjimų ugdymas

Geografija skaitmeninė priemonė 6-8 klasėms

Geografija skaitmeninė priemonė 9-10 klasėms

Istorija skaitmeninė priemonė 9-10 klasėms

Chemija skaitmeninė priemonė 9-10 klasėms

Sauga ir sveikata skaitmeninė priemonė 6-8 klasėms

Technologijos skaitmeninė priemonė 5-10 klasėms

Vidurinis ugdymas

Lietuvių kalba ir literatūra skaitmeninė priemonė 11-12 klasėms

Dorinis ugdymas skaitmeninė priemonė 11-12 klasėms

Geografija skaitmeninė priemonė 11-12 klasėms

Istorija skaitmeninė priemonė 11-12 klasėms

Matematika skaitmeninė priemonė 11-12 klasėms

Chemija skaitmeninė priemonė 11-12 klasėms

Meninis ugdymas 11-12 klasėms dailė, muzika, šokis teatras

Bendros nuorodos

EDUKA klasės

EMA pamokos

ProjektasMokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis

Atvirųjų skaitmeninių išteklių rinkinys ugdymo sode

Mokinių aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymui

Skaitmeninės ugdymo priemonės

„Vyturio“ knygos

„Vyturio“ garso knygos

Vaizdo pamokos

Lietuvių kalbos vaizdo pamokos

Matematikos vaizdo pamokos

Vaizdo pamokos

Ruošiantis egzaminams

Egzaminatorius 11-12 kl.

Ruošiantis matematikos egzaminui

Pedagoginė sistema

Ugdymo tikslai, turinys, principai, metodai, būdai, priemonės, pedagoginė sąveika, pedagogo darbas, mokinio veikla, vertinimo sistemos ir kt.

Gamtamokslinis ugdymas
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
Pradinis ugdymas
Kalbos
Matematika
Informacinės technologijos
Socialiniai mokslai
Meninis ugdymas
Fizinis ugdymas
Neformalusis ugdymas
Švietimo pagalba
Mokyklos organizacija

Vertybės, filosofija, psichologinis, socialinis klimatas, struktūra, valdymas ir kt.

Vadyba
Šrifto dydžio keitimas
Kontrastas
Copy link
Powered by Social Snap