Metodinė veikla

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinis būrelis. Metodinio būrelio pirmininkė Regina Kaminskienė, Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos lietuvių k. mokytoja metodininkė

Užsienio kalbų mokytojų metodinis būrelis. Metodinio būrelio pirmininkė Ingrida Ivanauskaitė, Molėtų r. Alantos gimnazijos anglų k. mokytoja metodininkė

Matematikos mokytojų metodinis būrelis. Metodinio būrelio pirmininkė Elvyra Dirmaitė, Molėtų gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė

Dorinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis. Metodinio būrelio pirmininkė Vida Šlepikienė, Molėtų gimnazijos tikybos vyr. mokytoja

Gamtos mokslų mokytojų metodinis būrelis. Metodinio būrelio pirmininkė Aldona Zenevičienė, Molėtų r. Alantos gimnazijos fizikos mokytoja metodininkė

Informatikos mokytojų metodinis būrelis. Metodinio būrelio pirmininkė Jurgita Kniaziukienė, Molėtų progimnazijos IT mokytoja metodininkė

Geografijos mokytojų metodinis būrelis. Metodinio būrelio pirmininkė Rasa Čekuolienė, Molėtų gimnazijos geografijos mokytoja metodininkė

Istorijos mokytojų metodinis būrelis. Skaidrina Laurinavičienė, Molėtų gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė

Muzikos mokytojų metodinis būrelis. Metodinio būrelio pirmininkė Rūta Vekerotienė, Molėtų gimnazijos muzikos mokytoja

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis. Metodinio būrelio pirmininkė Virginija Pladienė, Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelio-darželio direktorės pavaduotoja ugdymui, vyr. auklėtoja

Švietimo pagalbos specialistų metodinis būrelis. Metodinio būrelio pirmininkė Lina Repšienė, Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos vyr. logopedė

Socialinių pedagogų metodinis būrelis. Metodinio būrelio pirmininkė Ramunė Gecevičienė, Molėtų r. Alantos gimnazijos socialinė pedagogė

Fizinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis. Metodinio būrelio pirmininkas Audronis Kraujalis, Molėtų progimnazijos kūno kultūros mokytojas metodininkas

Pradinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis. Metodinio būrelio pirmininkė Dangira Klimienė, Molėtų pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Dailės ir technologijų mokytojų metodinis būrelis. Metodinio būrelio pirmininkė Ramutė Mikalauskienė, Molėtų gimnazijos dailės vyr. mokytoja

Molėtų r. mokyklų metodinės tarybos pirmininkė

Rūta Vekerotienė, Molėtų gimnazijos muzikos mokytoja metodininkė

Nariai

 1. Regina Kaminskienė, Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos lietuvių k. mokytoja metodininkė
 2. Ingrida Ivanauskaitė, Molėtų r. Alantos gimnazijos anglų k. mokytoja metodininkė
 3. Elvyra Dirmaitė, Molėtų gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė
 4. Vida Šlepikienė, Molėtų gimnazijos tikybos vyr. mokytoja
 5. Aldona Zenevičienė, Molėtų r. Alantos gimnazijos fizikos mokytoja metodininkė
 6. Jurgita Kniaziukienė, Molėtų progimnazijos IT mokytoja metodininkė
 7. Rasa Čekuolienė, Molėtų gimnazijos geografijos mokytoja metodininkė
 8. Skaidrina Laurinavičienė, Molėtų gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė
 9. Virginija Pladienė, Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelio-darželio direktorės pavaduotoja ugdymui, vyr. auklėtoja
 10. Lina Repšienė, Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos vyr. logopedė
 11. Ramunė Gecevičienė, Molėtų r. Alantos gimnazijos socialinė pedagogė
 12. Audronis Kraujalis, Molėtų progimnazijos kūno kultūros mokytojas metodininkas
 13. Dangira Klimienė, Molėtų pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
 14. Ramutė Mikalauskienė, Molėtų gimnazijos dailės vyr. mokytoja

Patarimai

Kaip sėkmingai naudotis Zoom programa

Zoom naudojimas nuotoliniame ugdyme
Prisijungimas prie Zoom konferencijos
Mokinio dalyvavimas Zoom pamokoje
Programos Zoom atnaujinimai
Zoom pasikeitimai nuo 2020-04-05
Zoom naudingos funkcijos
Kaip užrakinti Zoom pamoką
Zoom waiting room
Kaip neleisti mokiniams dalintis ekranu ir susirašinėti
Darbas su Microsoft Teams, MS O365 diegimas mokykloje

Rugpjūčio 24 d. NŠA organizuotų vaizdo konferencijų medžiaga:

IKT koordinatoriams

Mokyklų vadovams

Mokytojams

Microsoft for education bendruomenė    Naudingi aprašymai, instrukcijos
Microsoft Teams praktinis užsiėmimas
Microsoft Teams vaizdo mokymas
Google for education

Rugpjūčio 27 d. NŠA organizuotų vaizdo konferencijų medžiaga:

IKT koordinatoriams

Mokyklų vadovams apie Google Classroom

Mokytojams apie „Google Classroom“

Google for education bendruomenė       Naudingi aprašymai, instrukcijos
Mokykite iš namų
Apie Google for Education
Google for Education virtualūs mokymai
Google G Suite-vartotojų įkėlimas
Googe Classroom mokytojui. Klasių sukūrimas
Googe Classroom mokytojui. Temos, padalomoji medžiaga ir kiti patarimai
Googe Classroom mokytojui. Google Formos ir testų priskyrimas
Google Classroom mokytojui. Klausimų priskyrimas ir kiti patarimai
Google Classroom mokiniui. Kaip naudotis Google Classroom įrankiais
Google Classroom mokiniui. Kaip atlikti ir pateikti užduotis bei testus
Kaip kurti vaizdo pamokas su PowerPoint
Garso pasakojimo įrašymas PowerPoint
Ekrano įrašymas PowerPoint
Pateikties pavertimas vaizdo įrašu
Kita
PowerPoint skaidrių išsaugojimas kaip video
Mokomės kurti video pamoką

Pradinis ugdymas

Skaitinių knygos „Upelis“

Skaitiniai-1-2-klasems

Skaitiniai-3-4-klasems

Lietuvių kalbos mokymo(si) priemonė „Mano abėcėlė“

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslo priemonėmis“ 1-4_klasių_pamoku_veiklu_aprasai

Pasaulio pažinimas 1-4 klasei Gamtukai

Pagrindinis ugdymas

Lietuvių kalbos skaitmeninė priemonė 5-6 klasėms

Lietuvių kalbos skaitmeninė priemonė 7-8 klasėms

Lietuvių kalbos skaitmeninė priemonė 9-10 klasėms

Skaitmeninė biblioteka. Literatūros kūriniai 5-8 klasėms

Gamtos mokslų pamokos skaitmeninė priemonė 5-6 klasėms

Gamtos mokslų pamokos skaitmeninė priemonė 7-8 klasėms

Matematinio raštingumo užduotys

Skaitymo gebėjimų ugdymas

Geografija skaitmeninė priemonė 6-8 klasėms

Geografija skaitmeninė priemonė 9-10 klasėms

Istorija skaitmeninė priemonė 9-10 klasėms

Chemija skaitmeninė priemonė 9-10 klasėms

Sauga ir sveikata skaitmeninė priemonė 6-8 klasėms

Technologijos skaitmeninė priemonė 5-10 klasėms

Vidurinis ugdymas

Lietuvių kalba ir literatūra skaitmeninė priemonė 11-12 klasėms

Dorinis ugdymas skaitmeninė priemonė 11-12 klasėms

Geografija skaitmeninė priemonė 11-12 klasėms

Istorija skaitmeninė priemonė 11-12 klasėms

Matematika skaitmeninė priemonė 11-12 klasėms

Chemija skaitmeninė priemonė 11-12 klasėms

Meninis ugdymas 11-12 klasėms dailė, muzika, šokis teatras

Bendros nuorodos

EDUKA klasės

EMA pamokos

ProjektasMokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis

Atvirųjų skaitmeninių išteklių rinkinys ugdymo sode

Mokinių aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymui

Skaitmeninės ugdymo priemonės

„Vyturio“ knygos

„Vyturio“ garso knygos

Vaizdo pamokos

Lietuvių kalbos vaizdo pamokos

Matematikos vaizdo pamokos

Vaizdo pamokos

Ruošiantis egzaminams

Egzaminatorius 11-12 kl.

Ruošiantis matematikos egzaminui

Pedagoginė sistema

Ugdymo tikslai, turinys, principai, metodai, būdai, priemonės, pedagoginė sąveika, pedagogo darbas, mokinio veikla, vertinimo sistemos ir kt.

Gamtamokslinis ugdymas
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
Pradinis ugdymas
Kalbos
Matematika
Informacinės technologijos
Socialiniai mokslai
Meninis ugdymas
Fizinis ugdymas
Neformalusis ugdymas
Švietimo pagalba
Mokyklos organizacija

Vertybės, filosofija, psichologinis, socialinis klimatas, struktūra, valdymas ir kt.

Vadyba