Paskaita „Negražūs“ žodžiai. Kodėl vaikai keikiasi?“

PASKAITOS TIKSLAS: suteikti tėvams žinių apie vaikų keikimosi priežastis bei elgesio būdų, kai vaikas keikiasi

ANALIZUOJAMOS TEMOS: kada ir kur vaikas „išmoksta“ keiktis? Kodėl vaikai pradeda keiktis? Kaip elgtis jei vaikas jau „išmoko“ keiktis?

DARBO METODAI: paskaita, diskusija, dalomoji medžiaga (lankstinukas).

TRUKMĖ: 1 val.

SKIRTA:

  • ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams

AUTORĖ: psichologė Rūta Misiulienė

Psichologė

Rūta Misiulienė
P.Cvirkos g. 1
Tel.: (8 679) 86839
El.p. r.misiuliene@spt.moletai.lt