Molėtų r. savivaldybės tarybos sprendimai

2021-01-28 d. Nr. B1-6 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2021 metais veiksmų plano patvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo

Molėtų rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2021 metų veiksmų planas

2020-05-28 Nr.B1-148 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainoraščio patvirtinimo“

2020-02-26 Nr. B1-47 „Dėl Molėtų r. savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2020 metais veiksmų plano patvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo“

2018-08-30 Nr. B1-188 „Dėl Molėtų r. savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. B1-120 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainoraščio patvirtinimo“ pakeitimo

2017-09-28 Nr. B1-189 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017-2019 metų veiksmų plano patvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo“

Molėtų rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017-2019 metų veiksmų planas“

2016-01-28 Nr. B1-22 „Dėl Molėtų r. savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano 2016 metams tvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus skyrimo“

„Molėtų rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planas 2016 metams“

Copy link
Powered by Social Snap