Seminaras „Vaikų, turinčIų autizmo spektro sutrikimų, ugdymo ypatumai“

TIKSLAS: suteikti pedagogams žinių apie ASS vaiko ypatumus ir ugdymo pritaikymo savitumą.

ANALIZUOJAMOS TEMOS: Autizmas – įvairiapusis raidos sutrikimas, jį sudaro sutrikimai iš įvairių sričių (socialinės sąveikos, kalbinio ir nekalbinio bendravimo, savireguliacijos, elgesio/emocijų sutrikimai ir pan.). Aplinkos pritaikymo, ugdymo struktūravimo, ugdymo pritaikymo, socialinių įgūdžių ugdymo ypatumai, dirbant su ASS vaikais.

DARBO METODAI: paskaita, video medžiagos stebėjimas ir aptarimas, individualus ir grupinis darbas, ugdymo metodų parinkimas ir aptarimai, diskusijos, refleksija.

TRUKMĖ: 6 akad. val. (3 akad. val. teorijos ir 3 akad. val. praktinės veiklos).

SKIRTA:

  • ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogams
  • mokytojams
  • švietimo pagalbos specialistams.

AUTORĖ: specialioji pedagogė Edita Rožėnienė

Specialioji pedagogė

Edita Rožėnienė
P.Cvirkos g. 1
Tel.: (8 679) 86482
El.p. e.rozeniene@spt.moletai.lt