Seminaras „vaikų ir paauglių elgesio ir/ar emocijų sutrikimai: pagalbos galimybės“

ANOTACIJA: Vaiko elgesio ar/ir emocijų sunkumai trukdo jo asmenybės plėtotei ir saviraiškai, tačiau gali būti sėkmingai išspręsti laiku suteikiant būtiną pagalbą. Elgesio ar/ir emocijų sutrikimai nėra tik laikina, tikėtina reakcija į stresą keliančius įvykius, jie nuolat pasireiškia ne mažiau nei dviejose skirtingose situacijose elgesio ar/ir emocinėmis reakcijomis, ryškiai besiskiriančiomis nuo įprastų amžiaus, kultūros ir etinių normų, nepasiduoda poveikiui, taikomam bendrojo ugdymo aplinkoje. Ekspertų teigimu, ugdant elgesio ar/ir emocijų problemų turinčius vaikus svarbiausia yra vaikų pažinimas, jų poreikių nustatymas, veiksnių, lemiančių pageidaujamą ar nepageidaujamą elgesį, požymių, liudijančių sunkumus ar sutrikimus, pastebėjimas, analizavimas ir bendros veiklos strategijų numatymas. Vaikų, turinčių elgesio ar/ir emocijų sunkumų arba sutrikimų, ugdymo sėkmę lemia visos švietimo sistemos pasirengimas užtikrinti kokybišką ugdymą bei paslaugas, kiekvieno besimokančiojo individualius poreikius atitinkančių sąlygų sukūrimas bendrajame ugdyme, taip pat vaikams ir jų šeimoms teikiama koordinuota pagalba, pedagogų ir pagalbos specialistų profesionalumas ir pozityvus požiūris į minėtų sutrikimų turinčius vaikus. Nors šalies švietimo teisinė bazė orientuota į demokratinę, modernią, vaiko stiprybėmis ir gebėjimais, lygiomis teisėmis ir galimybėmis grįstą ugdymosi perspektyvą, tačiau švietimo sistemoje stokojama tinkamų, nediskriminuojančių, kiekvieno individualius poreikius atitinkančių ugdymo sąlygų. Dažnai pasigendama pozityvių švietimo bendruomenės nuostatų, mokytojų ir kitų darbuotojų pasirengimo dirbti su minėtų sunkumų arba sutrikimų turinčiais vaikais, institucijų bendradarbiavimo, stinga ir lėšų, ir pagalbos specialistų.

DARBO METODAI: paskaita, diskusija, skaidrės Power Point programoje, konkrečių probleminių situacijų analizė.

TRUKMĖ: 8 akad.val.

SKIRTA:

  • Mokytojams/auklėtojams

AUTORĖ psichologė – psichoterapeutė Rūta Misiulienė

Psichologė

Rūta Misiulienė
P.Cvirkos g. 1
Tel.: (8 679) 86839
El.p. r.misiuliene@spt.moletai.lt