Seminaras „Ugdymo pritaikymas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams įvairių dalykų pamokose“

TIKSLAS: Suteikti mokytojams žinių apie specialiųjų ugdymosi poreikių grupes, specialiųjų ugdymosi poreikių lygius, alternatyvių ugdymo būdų įvairovę, ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, ugdymo programų pritaikymą.

ANALIZUOJAMOS TEMOS: Specialiųjų ugdymosi poreikių grupės, specialiųjų ugdymosi poreikių lygiai. Ugdymo programų ypatumai. Individualūs ugdymo planai. Ugdymo būdų parinkimas, atsižvelgiant į esančius mokinio sutrikimus. Vertinimo ypatumai.     

DARBO METODAI: paskaita, praktinė veikla, diskusija.

TRUKMĖ: 4 akad. val.

SKIRTA: mokytojams.

AUTORĖ specialioji pedagogė Edita Rožėnienė

Specialioji pedagogė

Edita Rožėnienė
P.Cvirkos g. 1
Tel.: (8 679) 86482
El.p. e.rozeniene@spt.moletai.lt