Seminaras „Specialiųjų poreikių įtaka vaiko asmenybės ir socialinei raidai“

SEMINARO TIKSLAS:

  • supažindinti su spec. poreikių vaikų psichologiniais ypatumais;
  • aptarti specifinių pažinimo sutrikimų turinčių vaikų; elgesio ir emocijų turinčių vaikų; hiperaktyvių ir turinčių dėmesio proceso sutrikimų vaikų; ribotą intelektą turinčių vaikų; vaikų, kurie auga pedagoginio apleistumo sąlygomis bei vaikų, sergančių somatinėmis ligomis psichologinius ypatumus;
  • mokyti pedagogus pritaikyti ugdymą prie specialiųjų poreikių vaikų psichologinių ypatumų.

ANALIZUOJAMOS TEMOS: specialiųjų poreikių vaikų psichologinių ypatumų analizė: ypatumas – elgesio ir mokymosi problemos, ugdymo sunkumai.

DARBO METODAI: paskaita, diskusija, individualus ir grupinis praktinis darbas.

TRUKMĖ: 4 val.

SKIRTA:

  • bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams

AUTORĖS: psichologė Ramunė Vidžiūnienė, psichologė Rūta Misiulienė

Psichologė

Ramunė Vidžiūnienė
P.Cvirkos g. 1
Tel.: (8 679) 86380
El. p. r.vidziuniene@spt.moletai.lt

Psichologė

Rūta Misiulienė
P.Cvirkos g. 1
Tel.: (8 679) 86839
El.p. r.misiuliene@spt.moletai.lt