Seminaras „Sėkmingi ugdymo(si) būdai mokymosi sunkumus patiriančiam mokiniui“

TIKSLAS: Suteikti specialiesiems pedagogams žinių apie ugdymo būdų klasifikaciją ir alternatyvių ugdymo būdų įvairovę, ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius.

ANALIZUOJAMOS TEMOS: Ugdymo būdų suskirstymas pagal išmokimo pobūdį ir pamokos turinio, aplinkos, proceso, „produkto“ pritaikymą. Ugdymo būdų parinkimas, atsižvelgiant į esančius mokinio sutrikimus.     

DARBO METODAI: paskaita, praktinė veikla, diskusija.

TRUKMĖ: 4 akad. val.

SKIRTA specialiesiems pedagogams.

AUTORĖ specialioji pedagogė Edita Rožėnienė  

Specialioji pedagogė

Edita Rožėnienė
P.Cvirkos g. 1
Tel.: (8 679) 86482
El.p. e.rozeniene@spt.moletai.lt