Seminaras „A. Spektro vaikų socialinių įgūdžIų lavinimas“

TIKSLAS: Suteikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, socialiniams pedagogams žinių apie autizmo spektro vaikų socialinių įgūdžių ypatumus ir lavinimo galimybes.

ANALIZUOJAMOS TEMOS: ASS vaikų ypatumai (socialinės sąveikos; kalbinio ir nekalbinio bendravimo; ribotas elgesys, pomėgiai ir užsiėmimai; savireguliacijos, elgesio/emocijų sutrikimai). Emocijų ir jausmų suvokimas. Socialinės taisyklės, tinkamas elgesys skirtingose situacijose. Mokymas bendrauti, žaisti ir mokytis tarp bendraamžių.

DARBO METODAI: paskaita, praktinė veikla, video medžiagos stebėjimas ir aptarimas, diskusija.

TRUKMĖ: 4 akad. val.

SKIRTA: ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, socialiniams pedagogams.

AUTORIAI: specialioji pedagogė Edita Rožėnienė, logopedė Lina Repšienė

 

Specialioji pedagogė

Edita Rožėnienė
P.Cvirkos g. 1
Tel.: (8 679) 86482
El.p. e.rozeniene@spt.moletai.lt

Logopedė

Lina Repšienė
P.Cvirkos g. 1
Tel.: (8 679) 86378
El.p. l.repsiene@spt.moletai.lt