Projektas „Lyderių laikas 3“

Projekto Lyderių laikas logotipas - šokolado plytelė ir užrašas Lyderių laikas. Lyderiu gali tapti kiekvienas!
Logotipas Kuriame Lietuvos ateitį. 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos logotipas
Molėtų r. savivaldybės logotipas - raudonoje juostoje auksinis raktas, žemiau baltame fone trys mėlynos žuvėdros

Molėtų rajono savivaldybės pokyčio projekto „Lyderių laikas 3“ medžiaga

 
  1. Seminaras „Kolegialus bendradarbiavimas: profesinės draugystės, palaikymo tinklo puoselėjimas ir kolegialus grįžtamasis ryšys“, lektorė E. Daunienė, VU 2019-12-17
  2. Seminaras „Savivaldus suaugusiųjų mokymasis“, lektorius A. Juozaitis 2019-03-12
  3. Seminaras „Bendradarbiavimo kompetencijų ugdymas“, lektorius G. Katulis, psichologas
  4. Programa „Akademinių pasiekimų ir asmeninės ūgties dermė pamokoje taikant savivaldį ir personalizuotą mokymąsi“, lektorės prof. A. Kazlauskienė, doc. R. Gaučaitė, ŠU
  5. Tyrėjų konsultacija savivaldybės kūrybinei komandai
  6. Molėtų r. savivaldybės švietimo darbuotojų stažuočių ataskaitos:
  7. Modelio pristatymas Visaginui
  8. Projekto „Lyderių laikas 3“ pokyčio projekto „Profesinis dialogas savivaldžiam mokinio mokymuisi“  įgyvendinimo Molėtų rajono savivaldybės ugdymo įstaigose atmintinė

  9. Molėtų r. mokytojų metodinė sąšauka „Profesinio dialogo keliu savivaldaus mokinio link“ 2021-03-17, 18
  10. Molėtų r. savivaldybės mokyklų lyderystės renginys „Molėtų rajono savivaldybės pokyčio projekto „Profesinis dialogas savivaldžiam mokinio mokymuisi“ baigiamasis renginys“ 2021-06-10