Praktinė paskaita „Vaiko adaptacija darželyje“

PASKAITOS TIKSLAS: atskleisti vaiko jausmus adaptacijos metu, supažindinti su elgesio ir savijautos pasikeitimais.

ANALIZUOJAMOS TEMOS: požymiai, kurie rodo vaiko adaptaciją; priežastys, įtakojančios padidėjusį jautrumą adaptacijos metu; aptariama kaip paruošti vaiką darželiui.

DARBO METODAI: įtraukianti paskaita, diskusija.

TRUKMĖ: 1 val.

SKIRTA:

  • tėvams
  • auklėtojams

AUTORĖ: psichologė Ramunė Vidžiūnienė

Psichologė

Ramunė Vidžiūnienė
P.Cvirkos g. 1
Tel.: (8 679) 86380
El. p. r.vidziuniene@spt.moletai.lt