Praktinė paskaita „Smurto prevencijos įgyvendinimas mokykloje“

PASKAITOS TIKSLAS: suteikti praktinių žinių apie smurto prevenciją, aptarti įsigaliojusius smurto prevenciją reglamentuojančius poįstatyminius aktus.

ANALIZUOJAMOS TEMOS: smurto atpažinimas, skirtingos smurto formos bei galimi reagavimo į smurtą būdai mokykloje, remiantis poįstatyminiais aktais. 

DARBO METODAI: paskaita, diskusija, skaidrės Power Point programoje, konkrečių situacijų aptarimas.

TRUKMĖ: 4 akad. val.

SKIRTA:

  • Visiems mokyklos darbuotojams

AUTORĖ: psichologė Ramunė Vidžiūnienė

Psichologė

Ramunė Vidžiūnienė
P.Cvirkos g. 1
Tel.: (8 679) 86380
El. p. r.vidziuniene@spt.moletai.lt