Praktinė paskaita „Patyčios“

PASKAITOS TIKSLAS:  supažindinti mokinius, kas yra patyčios, kokios yra jų formos, vietos ir dėl kokių priežasčių jos vyksta.

ANALIZUOJAMOS TEMOS: Kas yra patyčios? Ką daryti, kai tu pats ar tavo draugas, klasės mokinys patiria patyčias, pats tyčiojasi iš kitų ar mato patyčias?

DARBO METODAI:  paskaita, diskusija,  skaidrės Power Point programoje, filmo „The birds“ demonstravimas ir aptarimas.

TRUKMĖ: 2 akad. val.                                                           

SKIRTA: mokiniams                                              

AUTORĖ psichologė Ramunė Vidžiūnienė

Psichologė

Ramunė Vidžiūnienė
P.Cvirkos g. 1
Tel.: (8 679) 86380
El. p. r.vidziuniene@spt.moletai.lt