Praktinė paskaita „Ikimokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų netinkamo elgesio korekcija“

PASKAITOS TIKSLAS: mokymasis atpažinti vaikų netinkamo elgesio tikslus, keisti savo elgesį bei padėti keistis vaikui.

ANALIZUOJAMOS TEMOS: elgesys – tikslo siekimas, pagrindiniai blogo elgesio tikslai, elgesio ribos ir kodėl tai svarbu; praktiniai žingsniai, kaip keisti savo elgesį ir kaip padėti vaikui keistis.

DARBO METODAI: paskaita, diskusija, skaidrių demonstravimas, praktinis darbas – pratybos, darbas grupėse

TRUKMĖ: 2 val.

SKIRTA:

  • tėvams
  • mokytojams, auklėtojams

AUTORĖ: psichologė Rūta Misiulienė

Psichologė

Rūta Misiulienė
P.Cvirkos g. 1
Tel.: (8 679) 86839
El.p. r.misiuliene@spt.moletai.lt