Praktinė paskaita-diskusija „Kaip kalbėti su vaikais apie intymius dalykus“

ANOTACIJA: pasikalbėjimas apie vaikų priešmokyklinio amžiaus tarpsnio ypatumus, netinkamą vaikų elgesį (susijusį su intymiais dalykais), pateikiamus nepatogius klausimus suaugusiems ir galimas suaugusių (tėvų, darželio auklėtojų) reakcijas.
DARBO METODAI: paskaita, atsakymų vaikams į suaugusiems nepatogius klausimus pristatymas, diskusija, dalomoji medžiaga
TRUKMĖ: 1.5 akad. val.
SKIRTA: priešmokyklinukų tėvams, auklėtojams
AUTORĖ Psichologė – psichoterapeutė Rūta Misiulienė

Psichologė

Rūta Misiulienė
P.Cvirkos g. 1
Tel.: (8 679) 86839
El.p. r.misiuliene@spt.moletai.lt