Mokinių savivalda

 LMS Molėtų rajono mokinių taryba

2018 m. sausio mėnesį Molėtų rajono mokinių taryba (MRMT) pasirašė sujungimo sutartį su LMS Molėtų skyriaus mokinių savivaldų informavimo centru. Buvo nuspręsta dirbti kartu, siekiant bendro tikslo - gerinti Molėtų rajono mokinių gyvenimą.

LMS Molėtų r. mokinių taryba yra aukščiausia rajono mokinių savivaldos institucija. LMS Molėtų rajono mokinių taryba - tai Lietuvos moksleivių sąjungos padalinys, atstovaujantis moksleivių interesams Molėtų rajone. Veikia pagal LR Švietimo įstatymą.

Savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos moksleivių sąjungos, Molėtų rajono savivaldybės tarybos nutarimais.

LMS Molėtų rajono mokinių tarybos nuostatuose numatyti šie tikslai bei uždaviniai:

  1. Skatinti mokinių pilietinį aktyvumą ir sąmoningumą.
  2. Mokytis demokratijos ir atstovavimo pagrindų.
  3. Padėti spręsti įvairias mokinių problemas bendrojo lavinimo mokyklose.
  4. Rengti labdaros, miesto, rajono gražinimo ir kitas akcijas.
  5. Skatinti turiningą mokinių laisvalaikį.
  6. Palaikyti ryšius su kitais LMS padaliniais Lietuvoje.
LMS Molėtų rajono mokinių tarybos savanorių sąrašas

Mus rasite https://www.facebook.com/lms.moletai

LMS Molėtų rajono mokinių tarybos pirmininkė Gintarė Žukauskaitė

Dosjė Esu Gintarė Žukauskaitė, Molėtų gimnazijos 4-os klasės mokinė. Prie LMS prisijungiau 2017 metais, kai jis dar buvo mokinių savivaldų informavimo centras, o neužilgo tapo Molėtų rajono mokinių taryba. Prisijungusi prie LMS MRMT išmokau kalbėti viešai, nebijoti išreikšti savo nuomonės, drąsiai diskutuoti įvairiomis temomis. Apie kandidatavimą į pirmininkės pareigas mąsčiau visą vasarą ir 2020 rugsėjo 22 d., Mokinių savivaldų forumo metu, buvau išrinkta 2020/2021 metų LMS MRMT pirmininke. Kandidatuojant į šias pareigas, mano pagrindiniai tikslai buvo gerinti komandos darbą, suartėti su savivaldomis ir padėti joms dirbti tokiu sunkiu momentu ir stengtis, jog veiklos nestotų ir toliau vyktų, žinoma, draudžiant kontaktinius renginius persikelti į virtualią erdvę. Svarbiausias mūsų su komanda iškeltas tikslas - siekti, kad moksleiviai būtų išgirsti.

Eurodesk

Jaunimo informavimas mobilumo tema. Skaityti

Atsakingos:
A. Vidžiūnienė ir D. Jucienė