Paskaita „Specialieji ugdymosi poreikiai – kas tai?“

PASKAITOS TIKSLAS: Suteikti tėvams žinių apie mokymosi sunkumų pobūdį bei įvairovę, pagalbos vaikams galimybes.

ANALIZUOJAMOS TEMOS: Dėmesio, kalbos, skaitymo, rašymo, matematikos sutrikimai. Mokymosi sunkumų „apėjimo“ būdai. Vertinimo ypatumai. Pagalbos vaikui galimybės.

DARBO METODAI: paskaita, diskusija

TRUKMĖ: 1 val.

SKIRTA mokyklinio amžiaus vaikų tėvams.

AUTORĖ specialioji pedagogė Edita Rožėnienė

Specialioji pedagogė

Edita Rožėnienė
P.Cvirkos g. 1
Tel.: (8 679) 86482
El.p. e.rozeniene@spt.moletai.lt