Paskaita „Palankaus mikroklimato kūrimas klasėje“

PASKAITOS TIKSLAS: suteikti mokytojams žinių apie grupių psichologiją, kurios padėtų suprasti klasėje vykstančius reiškinius.

ANALIZUOJAMOS TEMOS: aptariami grupėse atsirandantys vaidmenys, grupės raidos stadijos, grupėse egzistuojančios normos, mokytojo pasirenkami vadovavimo stiliai.

DARBO METODAI: paskaita, diskusija, skaidrių demonstravimas.

TRUKMĖ: 2 val.

SKIRTA:

  • mokytojams

AUTORĖ: psichologė Ramunė Vidžiūnienė

Psichologė

Ramunė Vidžiūnienė
P.Cvirkos g. 1
Tel.: (8 679) 86380
El. p. r.vidziuniene@spt.moletai.lt