Paskaita „Korekcinių priemonių, užduočių įvairovė“

PASKAITOS TIKSLAS: Suteikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams žinių apie specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų sutrikusių funkcijų lavinimo galimybes bei būdus.

ANALIZUOJAMOS TEMOS: Įvairių pažinimo funkcijų lavinimas (atminties, dėmesio, girdimojo bei regimojo suvokimo, kalbos). Rankų pirštų bei riešo judesių lavinimo būdai.

DARBO METODAI: paskaita, diskusija

TRUKMĖ: 1 val.

SKIRTA: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams.

AUTORĖ specialioji pedagogė Edita Rožėnienė

Specialioji pedagogė

Edita Rožėnienė
P.Cvirkos g. 1
Tel.: (8 679) 86482
El.p. e.rozeniene@spt.moletai.lt