Paskaita „Kinestetiniai ugdymo būdai“

PASKAITOS TIKSLAS: Suteikti pradinių klasių mokytojams žinių apie kinestetinių ugdymo būdų įvairovę, dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais.

ANALIZUOJAMOS TEMOS: Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ypatumai. Kinestetinių ugdymo būdų panaudojimas lietuvių k., matematikos, anglų k. pamokose.

DARBO METODAI: paskaita, diskusija.

TRUKMĖ: 1val.

SKIRTA: Pradinių klasių mokytojams.

AUTORĖ specialioji pedagogė Edita Rožėnienė

Specialioji pedagogė

Edita Rožėnienė
P.Cvirkos g. 1
Tel.: (8 679) 86482
El.p. e.rozeniene@spt.moletai.lt