Paskaita „Kaip įveikti atsiskaitymų stresą?“

PASKAITOS TIKSLAS: pristatyti mokiniams pagrindinius atsiskaitymų streso įveikos būdus.

ANALIZUOJAMOS TEMOS: kas yra stresas? Kaip stresas veikia žmogų? Kokie yra pagrindiniai atsiskaitymų (ir egzaminų) streso įveikimo būdai?

DARBO METODAI: paskaita, diskusija, skaidrės Power Point programoje, dalomoji medžiaga mokiniams.

TRUKMĖ: 1-2 pamokos

SKIRTA: vyresnių klasių mokiniams  

AUTORĖ psichologė Rūta Misiulienė