Paskaita „Dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo sindromas

ANOTACIJA: Bent vienas vaikas kiekvienoje klasėje ar darželio grupėje galėtų turėti DTHS ir tokiam vaikui yra reikalinga speciali pagalba. DTHS dažnai painiojamas su kitomis diagnozėmis bei dažnai lydi kitas būsenas. DTHS dažnai tęsiasi paauglystėje ir suaugusiam žmogui. Kartais tik diagnozavus vaikui DTHS vienas iš tėvų supranta, kad ir pats turi ar turėjo šią problemą ir tai, galbūt, sąlygoja tam tikrus gyvenimo sunkumus. Apie 70 % vaikų su DTHS turi mokymosi sunkumų. Kuo anksčiau nustatoma DTHS, tuo daugiau vaikui galima padėti, pritaikyti ugdymą individualiems vaiko poreikiams.

TIKSLAS:  suteikti  mokytojams žinių apie pagrindinius hiperaktyvumo – impulsyvumo bruožus ir kaip galima padėti  vaikams, turintiems DTHS.

DARBO METODAI: įtraukianti paskaita, diskusija, dalomoji medžiaga

TRUKMĖ: 4 akad. val.

SKIRTA:

  • Mokytojams
  • Darželio auklėtojams

AUTORĖ psichologė Ramunė Vidžiūnienė

Psichologė

Ramunė Vidžiūnienė
P.Cvirkos g. 1
Tel.: (8 679) 86380
El. p. r.vidziuniene@spt.moletai.lt