Author: moletuspt

Metodinė pagalba mokytojui dėl nuotolinio mokymo(si)

Rekomendacijos dėl nuotolinio ugdymo proceso organizavimo ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme Šaltinis: NŠA Nuotolinio mokymo (si)/ ugdymo (si) vadovas Šaltinis: NŠA Kaip sėkmingai naudotis Zoom programa Zoom naudojimas nuotoliniame ugdyme Prisijungimas prie Zoom konferencijos Mokinio dalyvavimas Zoom pamokoje Programos Zoom atnaujinimai Zoom pasikeitimai nuo 2020-04-05 Zoom naudingos funkcijos Kaip užrakinti Zoom pamoką Zoom…

Informuojame, kad nuo gruodžio 16 d. Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos specialistai dirba nuotoliniu būdu

Informuojame, kad nuo 2020 m. gruodžio 16 d. Molėtų r. švietimo pagalbos specialistai dirba nuotoliniu būdu Kontaktai Bendrasis telefonas: 8 679 86986, el. paštas info@spt.moletai.lt L. e. direktorės pareigas Alma Vidžiūnienė a.vidziuniene@spt.moletai.lt tel.: 8 611 39117 Metodininkė Bronė Trotienė b.trotiene@spt.moletai.lt tel.: 8 679 86612 IT specialistė Daiva Jucienė d.juciene@spt.moletai.lt tel.:…

Nuotoliniai metodiniai pasitarimai rajono kalbų mokytojams

Siekiant apžvelgti nuotolinio mokymo metu iškylančias problemas, aptarti kalbų pamokose naudojamus skaitmeninius įrankius, lapkričio mėn. organizavome rajono užsienio (anglų, rusų k.) ir lietuvių kalbos bei literatūros mokytojų metodinių grupių pasitarimus. Pedagogai trumpai susipažino su įspūdžiais iš virtualios stažuotės Suomijoje, diskutavo, dalinosi patirtimi, apžvelgė naudojamas nuotolinio ugdymo platformas, numatė tolesnes metodines…

Mokytojai tobulino skaitmeninio raštingumo kompetencijas

2020 m. rugsėjo-lapkričio mėn. Molėtų rajono mokyklų pedagogai aktyviai dalyvavo skaitmeninio raštingumo kompetencijų tobulinimo programose. Molėtų gimnazijos ir Molėtų progimnazijos mokytojai nuotoliniu būdu mokėsi pagal programą „Skaitmeninių mokytojo kompetencijų tobulinimas, naudojant Googe for education įrankius“. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos, Molėtų pradinės mokyklos bei kitų rajono mokyklų mokytojai dalyvavo programoje „Skaitmeninių…

Vaiko savarankiškumo ugdymas

Tėvų uždavinys vaiko savarankiškumo ugdyme – turėti kantrybės ir atrasti aukso vidurį tarp nuolaidžiavimo ir ribojimų. Ne mažiau svarbu suprasti, kada augančiam vaikui dar reikia padėti atlikti tam tikrą veiksmą, o kada kantriai pamokyti ir laukti, kol jam pačiam tai pavyks. Savarnkiškumo ugdymo procesas vyksta lėtai, tad tėvai vaiką turi…
Šrifto dydžio keitimas
Kontrastas