Naujos studijų kryptys Generolo Jono Žemaičio karo akademijoje

Nuo 2024 metų rudens Lietuvos karo akademija stojantiesiems siūlo dvi bakalauro studijų kryptis – Gynybos studijas ir Gynybos technologijų studijas.

Abiejų krypčių studijų pirmasis pusmetis bus skirtas fiziniam pasirengimui gerinti – pirmąjį semestrą numatytas karinis rengimas. Toliau mokoma bendrųjų studijų dalykų. Nuo trečiųjų studijų metų kariūnai mokysis daugiau specialybės dalykų: studijuojantieji pagal Gynybos studijų programą – politikos, gynybos vadybos, o pagal Gynybos technologijų studijų programą – kibernetinio saugumo, mobiliųjų mechanizmų eksploatacijos ir inžinerijos. Paskutiniais studijų metais jie galės laisvai pasirinkti karo istorijos, regionų studijų, visuotinės gynybos ar karinės logistikos modulį.

Lietuvos karo akademija turi daug partnerių ir kone pusę studentų išvyksta semestrui į užsienį mokytis pagal Erasmus+ programą.

Paskutinį semestrą kariūnai rengia baigiamuosius darbus ir turi galimybę atlikti stažuotes.

Detaliau Nuolatinės bakalauro studijos – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (lka.lt)