Nacionalinės kvalifikacijos tobulinimo programos pedagogams

Nacionalinė švietimo agentūra kartu su Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetų pedagogų rengimo centrais skelbia registraciją į nacionalines kvalifikacijos tobulinimo programas 2024 metų rudens semestrui.

Registracija vyksta į akredituotas VDU ir VU programas, skirtas įtraukiajam ugdymui, gyvenimo įgūdžių ugdymui, lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, gamtamokslinis raštingumo mokymui, antikorupcinei aplinkai švietimo įstaigose. Papildoma pridėtinė šių programų vertė – įskaitymas į magistrantūros studijas, jeigu ateityje būtų apsispręsta tęsti studijas.

Įgyvendinant projektą „Pedagogų kompetencijų stiprinimas nacionalinėse kvalifikacijos tobulinimo programose ir magistrantūros studijose“, nacionalinės kvalifikacijos tobulinimo programos atliepia nacionalinių prioritetų sritis: įtraukusis ugdymas, ugdymo praktika ir didaktika, pilietinis ugdymas.

Tikslią informaciją apie nacionalines programas, į kurias šiuo metu vyksta priėmimas, skelbiama pedagogų rengimo centrų svetainėse: VDU Švietimo akademijosVU Ugdymo mokslų institutoVU Šiaulių akademijos.

Daugiau informacijos: el. p. regina.zukiene@nsa.smm.ltinfo@nsa.smm.lt.

Projektas Nr. 10-046-P-0001 vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-06-01 „Pirmiausia – mokytojas“, finansuojamas NextGenerationEU lėšomis.

Nacionalinės švietimo agentūros informacija