Papildoma konkursinė eilė stojant į aukštąsias mokyklas jaunuoliams iš socialiai jautrios aplinkos

Šiemet pirmą kartą jaunuoliai iš socialiai jautrios aplinkos stodami į aukštąsias mokyklas gali naudotis papildoma konkursine eile. Ši eilė – viena iš priemonių, kurios padeda visoms socialinėms grupėms užtikrinti lygias galimybes siekti aukštojo išsilavinimo.

Antrąja konkursine eile gali naudotis stojantieji iš labai mažas pajamas gaunančių šeimų, ne vyresni kaip 25 m. našlaičiai, globotiniai, turintieji 45 proc. ar mažesnį dalyvumo lygį arba sunkaus ar vidutinio neįgalumo lygį, taip pat trumpųjų studijų absolventai ir turintieji bent 2 metų praktinės veiklos patirties. Praktine veikla laikoma ir savanoriška veikla pagal savanoriškos veiklos sutartį bei karo tarnyba.

Pretenduojantiesiems į šią eilę keliami tokie patys akademinio pasirengimo reikalavimai, kaip ir visiems stojantiesiems.

Plačiau apie tai Mukis.lt