NŠA projektas „Tęsk: ateik, tobulėk, prisidėk!“

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „Tęsk: ateik, tobulėk, prisidėk!“, kartu su projekto partneriais – Vilniaus kolegija, Vilniaus universitetu ir Vytauto Didžiojo universitetu – kviečia pedagogus studijuoti pedagoginės specializacijos ir mokomojo dalyko modulius ir įgyti papildomų kompetencijų.

Šiuo metu organizuojama atranka pedagogams, norintiems 2024–2025 m. m. įgyti papildomų dalykinių kompetencijų ir specializacijų.

·       Įgyti papildomą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bei pradinio ugdymo specializaciją galima Vilniaus kolegijoje (išsami informacija čia>>).

·       Papildomą chemijos, fizikos, informatikos, ispanų kalbos, matematikos, prancūzų kalbos, vokiečių kalbos, lotynų kalbos ar pilietiškumo ugdymo kompetenciją bei papildomą pradinio ugdymo specializaciją įgyti galima Vilniaus universitete (išsami informacija čia>>).

·       Papildomą anglų kalbos, informatikos, istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros ar matematikos kompetenciją bei papildomą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, specialiojo pedagogo ar logopedo specializaciją įgyti galima Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje (išsami informacija čia>>).

·       Papildomą anglų kalbos, chemijos, šokio, fizikos, informatikos, ispanų kalbos, istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, prancūzų kalbos, technologijų, vokiečių kalbos ar biologijos kompetenciją bei papildomą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, specialiojo pedagogo ar logopedo specializaciją įgyti galima Vytauto Didžiojo universitete (išsami informacija čia>>).

Įgyvendindama projektą „Tęsk: ateik, tobulėk, prisidėk!“ Nacionalinė švietimo agentūra 2024-aisiais į mokomojo dalyko ar pedagoginės specializacijos modulio studijas pakvies daugiau nei 1000 Lietuvos pedagogų. Jų studijos bus finansuojamos Europos socialinio fondo + ir Europos Sąjungos bendrojo finansavimo lėšomis, tad mokytojams papildomai nekainuos.

Tiksli informacija, kiek laiko vyks paraiškų priėmimas, kada ir kokia forma vyks studijos, kokios studijavimo sąlygos ir kita, pateikta kiekvienos aukštosios mokyklos nurodytoje interneto svetainėje.

Nacionalinė švietimo agentūra – » Organizuojama atranka pedagogams, norintiems 2024–2025 m. m. įgyti papildomų dalykinių kompetencijų ir specializacijų (smm.lt)