Studijų ir karjeros galimybės regione

Alantos ir Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijose lankėsi Utenos kolegijos karjeros ir komunikacijos skyriaus vedėja, verslo ir technologijų fakulteto lektorė Vaida Steponėnienė.

Gimnazistai sužinojo visą reikiamą informaciją, kodėl verta studijuoti regione, kokios siūlomos studijų programos, kokios studijų finansinės galimybės, kada skiriamos tikslinės stipendijos, kokios stojimo, mokymosi ir gyvenimo sąlygos. Lektorė individualiai konsultavo moksleivius, kaip teisingai pildyti stojimo dokumentus LAMA BPO sistemoje. Gimnazistai buvo supažindinti, kokių specialistų šiuo metu reikia darbo rinkai, kokios ateities prognozės.

Studijos bet kurioje kolegijoje atveria kelius greičiau pradėti profesinę karjerą ir tapti savarankiškais. Didelė dalis kolegijos studentų įsidarbina dar studijų metais.

Gyvenimas už gimnazijos sienų laukia visų. Linkime atrasti savo kelią.

Karjeros specialistė Aušrinė Ambrazienė