Molėtų TAU tarybos posėdis

Molėtų TAU taryba susitiko metų pradžios posėdyje, kuris vyko etnografinėje sodyboje. Numatyti Molėtų TAU paskaitų, mokymų ir užsiėmimų planai, siūlytos idėjos naujiems renginiams, iniciatyvoms, dalyvauta šiltoje, jaukioje Molėtų krašto muziejaus edukacijoje, į kurią TAU studentai bus pakviesti kovo mėn.
Molėtų TAU valdyba