Molėtų r. mokytojų metodinė-konsultacinė diena „UTA diegimas. Dirbame, mokomės, dalinamės“

Šių mokslo metų pradžia Molėtų rajono švietimo bendruomenei kėlė nemažai iššūkių ir nerimo, nes dirbti reikėjo pradėti pagal atnaujintas bendrąsias ugdymo programas. Apie tai, kaip sekasi „prisijaukinti“ naujoves Molėtų r. mokytojai diskutavo ir ieškojo sprendimų Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos organizuotoje Molėtų gimnazijoje įvykusioje metodinėje konsultacinėje dienoje „UTA diegimas. Dirbame, mokomės, dalinamės“.

Gausiai susirinkusius dalyvius sveikino Molėtų gimnazijos direktorė Rimutė Guobienė ir mero patarėjas Valentinas Stundys, drąsindami mokytojus ir kviesdami į pokyčius žvelgti pozityviai, dirbti visiems kartu, remtis kolegomis ir neabejoti savo jėgomis. Apie tai, kaip pasiruošė pokyčiams, kaip diegia atnaujintą ugdymo turinį, kad jo sėkmė būtų garantuota, kaip įtraukia į šį kaitos etapą visą kolektyvą, kalbėjo Klaipėdos Ąžuolyno gimnazijos direktorė Vilija Prižgintienė. Psichologė Uldė Sirtautaitė patarė kaip su šiais pokyčiais susigyventi, kur atrasti savo atsparumo šaknis. Trumpą pranešimą apie vykdomus tarptautinius projektus ir galimybėmis pasinaudoti jų rezultatais pristatė Molėtų gimnazijos mokytojos Rūta Vekerotienė ir Rita Glinskienė, apie bendrųjų ugdymo planų pokyčius, susijusius su specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymu, kalbėjo Molėtų r. ŠPT specialioji pedagogė Edita Rožėnienė.

Antroje renginio dalyje metodinėse grupėse dirbę rajono pedagogai pristatydami savo diskusijas kalbėjo, kad nerimo yra, trūksta vadovėlių, kai kuriems ir mokymų, tačiau atrado ir daug šviesių pusių, įvertino, kad bendradarbiaudami, dirbdami kartu, naujus dalykus derindami su senaisiais ir atrasdami savus darbo receptus, įveiks kylančius iššūkius.

Metodinės dienos dalyviai

Lektorė

Lektorė

 

 

Metodinės dienos dalyviai

Darbo grupėse apibendrinimas

Darbo grupėse apibendrinimas

Darbo grupėse apibndrinimas

Metodinės dienos apibendrinimas