Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyboje svečiavosi kolegos iš Lazdijų švietimo centro

Šiandien Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba sulaukė nemažo būrio svečių iš Lazdijų švietimo centro. Smagu buvo susitikti, gyvai pabendrauti, pasidalinti džiaugsmais ir rūpesčiais, gerąja patirtimi organizuojant švietimo pagalbą, kvalifikacijos tobulinimą, suaugusiųjų neformalųjį švietimą bei trečiojo amžiaus universiteto veiklas, sukurti ryšius tolimesniam bendradarbiavimui.