Molėtų progimnazija konferencijoje apibendrino ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto „Kokybės krepšelis“ rezultatus

Molėtų progimnazija birželio 20 d. organizavo respublikinę konferenciją „Savivaldus mokinys – sėkmingas mokinys“, kurioje apžvelgė ir apibendrino Molėtų progimnazijos vykdyto ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Kokybės krepšelis“ rezultatus. Konferencijoje pristatyti „Kokybės krepšelio džiaugsmai ir rūpesčiai“, kalbėta apie mokinio pažangos siekimo stebėjimo sistemą, mikroklimato įtaka mokinių pasiekimams, kaip padėti vaikams tapti sėkmingais. Patirtimi dalinosi Molėtų progimnazijos komanda, mokyklos partneriai, kviestinė lektorė-psichologė J. Bortkevičienė. Molėtų progimnazijos mokiniai mokinių tarybos atstovai pristatė pranešimą „Mūsų atradimai“.